Művelődési Ház

A Reichel József Művelődési Házat 1987 május 1-én avatták fel, adták át Pilisborosjenő lakosainak. Nevét az európai hírű operaénekesről kapta, aki 1801-ben a községünkben született. (Gröschl György, Gröschl Györgyné Götz Mária – Szülőföldünk Pilisborosjenő 2000 című könyvéből)

Küldetésünk

Egy kulturális intézmény akkor működik jól, ha a lakosság széles köre látogatja. „A ház, ahova visszajársz.”

Célunk egy olyan működési mód kialakítása, amely a helyi lakosokat és közösségeiket, azok igényeit, érdeklődését, szándékait helyezi a középpontba, egyúttal megkérdezi és aktív cselekvőként, a tevékenységek formálójaként és megvalósítójaként be is vonja őket.

A kultúra az identitásunk része. Életminőségünk szempontjából is meghatározó, hogy tartozzunk valahová vagy valakihez. A közösségi részvételi működés esetében nagyobb a lehetősége annak, hogy a településen élők a falu közművelődési intézményében és könyvtárában a kultúra aktív részesei legyenek, olvasókörök, szakkörök, kórusok, tánccsoportok, alkotócsoportok tagjaivá váljanak. Olyan kulturális szolgáltatásokban részesüljenek, amilyenekre és ahogyan szükségük van. Egy közintézménynek arra kell törekednie, hogy minél többek szempontjait vegye figyelembe.

Terepet, lehetőséget kívánunk biztosítani ahhoz, hogy a falubeliek aktívan részt vehessenek településünk társadalmi-kulturális életében, amely az egyén hasznosságának tudatát, a cselekvő közösségekben meglelhető sikerélményt, örömforrást jelenti.

Törekszünk a szoros együttműködésre a helyi közösségekkel, az itt élő művészekkel, hogy intézményünk nélkülözhetetlen része legyen a településünket átszövő közösségi, szervezeti hálónak. Ez egyszerre rejti magában a falunkban működő társintézményekkel, civil és egyházi közösségekkel, vállalkozásokkal való együttműködés lehetőségét, és jelent további garanciát arra, hogy az igényeknek és szükségleteknek megfelelően tervezzük a céljainkat, feladatainkat. Célunk, hogy egymás között hidak épülhessenek és minden korosztály megtalálja a számára fontos kikapcsolódási, szórakozási, tanulási lehetőségeket, szabadidejét aktívan és hasznosan tölthesse.